Trường Kỷ Sồi

3,600,000

Kích Thước:

  • 190 x 60
    KHI KÉO RA THÀNH GIƯỜNG 190 x 120 : 3.600.000đ
  • 190 x 70
    KHI KÉO RA THÀNH GIƯỜNG 190 x 140 : 3.900.000đ

Tình trạng: MỚI 100%

NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU