Trường Kỷ

4,600,000

Kích thước:

  • Ngang 60 mở ra thành 120 giá: 4.600.000đ
  • Ngang 70 mở ra thành 140 giá: 5.000.000đ

Chất liệu: Gỗ Quỹnh

Tình trạng: Mới 100%

Thông tin khác: Gỗ Quỹnh, Gỗ Xoan