Salon Phú Quý Gỗ Sồi

7,500,000

Chất liệu: gỗ sồi Nga, tay 14 mặt nan