Bộ Salon gỗ Đào Tràm Xoan

7,000,000

Bao gồm 6 món: 1 ghế dài, 2 ghế đơn, 1 bàn, 2 ghế đôn

không cẩn giá : 7.000.000 đồng/bộ
có cẩn giá        : 7.200.000 đồng/bộ

Tình trạng: MỚI 100%