Bàn họp chân sắt

1,250,000 1,100,000

Kích thước:

  • 100 x 160 x75  : 1.250.000đ -> 1.100.000đ
  • 100 x 180 x 75 : 1.450.000đ -> 1.300.000đ
  • 100 x 200 x 75 : 1.650.000đ -> 1.500.000đ
  • 100 x 220 x 75 : 1.850.000đ -> 1.700.000đ
  • 100 x 240 x 75 : 2.000.000đ -> 1.850.000đ

Mặt bàn ngang 1,2m thêm 150.000.

Mặt dày 25 ly thêm 200000.

Màu sắc: có nhiều màu chọn lựa