Bàn Giám Đốc L 02

2,200,000

Kích Thước :

  • Mặt bàn 140 x 60 x 75 – Kệ 120 : 2.200.000đ
  • Mặt bàn 160 x 60 x 75 – Kệ 120 : 2.300.000đ
  • Mặt bàn 180 x 60 x 75 – Kệ 120 : 2.500.000đ
  • Mặt bàn 140 x 70 x 75 – Kệ 130 : 2.400.000đ
  • Mặt bàn 160 x 80 x 75 – Kệ 130 : 2.700.000đ
  • Mặt bàn 180 x 90 x 75 – Kệ 140 : 3.100.000đ

Chất Liệu :

  • Mặt gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine
  • Mặt bàn dày 17ly

Nhận làm theo kích thước yêu cầu.