Giường ngủ gỗ Xoan Bắc thanh lý 1

Giường ngủ gỗ Xoan Bắc thanh lý 1