Bàn làm việc MFC 3 hộc màu kem

Bàn làm việc MFC 3 hộc màu kem